Чим займаються діти в старшій групі дитячого садка?

Вступ дитини до школи - це значна подія в житті кожної родини. Дівчатко чи хлоп’я дістає назву школяра. Школа вносить новий зміст у життя дитини. У школяра з'являються певні обов'язки, які він має сумлінно виконувати. Повинен добре вчитися, дотримуватись шкільних правил узгоджувати свою поведінку з вимогами, традиціями та бажаннями шкільного колективу. Коли дитина підготовлена до школи, їй порівняно легше пристосуватись до нових умов.

Сьогодні багато батьків недооцінюють значення дитячого садка в розвиток багатогранної особистості дитини. Але ж саме тут, серед дитячого колективу, дитина навчається сприймати навколишній світ своїми дитячими очима, а не через призму батьків. У дитячому саду діти роблять перші кроки самостійності та самодисципліни, вчаться підлаштовуватися під заведений режим, звикають до певного ритму життя, ну і звичайно, знаходять всі необхідні навички для школи. Особливо це стосується підготовчої групи в дитячому садку, тому давайте ближче познайомимося з тим, що чекає вашого малюка в цій групі.

старша група

Розвиток дітей у старшій групі

Старша група призначена для дошкільнят - вік її вихованців 5-6 років. Діти отримують знання про живу природу та її явища, соціалізацію, відносини з іншими дітьми. Визначальне значення відіграє підготовка до школи.

У старшій групі розвивають такі сфери та якості дітей:

  • інтелектуальну сферу. Діти стають вдумливими, вони роблять перші спроби розмірковувати і вияснювати свої думки з позиції логіки;
  • вольову сферу. Діти починають розуміти значення слів "потрібно", отримують уявлення про обов'язки;
  • з'являється уявлення про відповідальність.

Величезне значення приділяється навчанню та освіті. Цьому сприяє вік: діти вже готові до аналізу та вміння структурувати інформацію, можуть бачити зв 'язок між окремими явищами. У цьому віці вже можна говорити про логічне і абстрактне мислення.

З 'являються зміни в процесах соціалізації та взаємовідносин між дітьми. Вони вчаться дружити, виявляють симпатію, прихильність до товаришів. Разом з тим, розвивається критичне ставлення до інших: діти починають аналізувати своє спілкування з однолітками, формують власну думку до обстановки та окремих ситуацій.

Заняття з дітьми старшого дошкільного віку, в першу чергу, спрямовані на розвиток здібностей, які стануть необхідні їм при вступі у школу. Як правило, виховання і навчання дітей здійснюється через ігри. Таким чином, ігрова діяльність в підготовчій групі дитячого саду визначається як вид навчальних заходів, які здійснюються з метою розвитку у дітей певних навичок, а також дружніх стосунків у колективі.

Однією з головних задач в підготовчій групі є навчання дітей рідної мови, грамоти, а також розвиток мовлення і мовленнєвого спілкування. На заняттях дошкільнят вчать вникати і розуміти мову педагога, відображати в мові свої набуті знання, виділяти ознаки предметів, а також групувати предмети за загальними ознаками. Крім того, в підготовчій групі дитячого саду діти навчаються читанню, письму, рахунку, а також тренують пам'ять, логіку і увагу. Варто відзначити важливість даних занять, оскільки подальший розвиток мовленнєвої культури дитини буде спиратися тільки на те, що було закладено в дошкільному віці.

старша група

Важливу роль у дошкільному розвиток дитини відіграє фізкультурний дозвілля, якому в підготовчій групі також приділяють достатньо часу. У процесі фізичної підготовки накопичується і збагачується руховий досвід дітей, розвиваються такі фізичні якості, як сила, швидкість, гнучкість, витривалість, спритність, а також координація рухів. Під час дошкільної фізичної підготовки важливо сформувати у дитини усвідомлену потребу в руховій активності, а також у фізичному вдосконаленні.

Окрему увагу в підготовчій групі приділяють гуртковій роботі. Діти займаються художньо-продуктивною, музичною діяльністю, працюють з папером, пластиліном, солоним тістом або іншим природним матеріалом. Все це і ще багато іншого сприяє розвитку творчих здібностей, а також психічних якостей дитини.

Одним із багатьох чинників розвитку дітей, безумовно, є дошкільний заклад. Проте, варто не забувати, що процес отримання нових знань дитиною не може обійтися без активної участі батьків, адже педагог не зможе скоригувати манеру поведінки дитини, не знаючи особливостей його поведінки в сім'ї. Тому робота з батьками в підготовчій групі - важливий чинник в ефективному вихованні дитини.

Звичайно, в підготовчій групі дітей чекають не лише заняття, а й веселі прогулянки і розваги.